page-header

Yazım Kuralları

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

Bildiri özeti 200-300 kelime arasında Türkçe olmalıdır.

Times New Roman 12 punto 1,5 satır aralığı olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Bildiri özetinin sonuna eklenecek anahtar kelime sayısı 5’i geçmemelidir.

Başlık altına yazar ismi/isimleri, yazarın kurum, bölüm ve e-posta adresi bilgileri yazılmalıdır.

Panel Yazım Kuralları:

Dilerseniz birbirleriyle ilişkili bildirilerden oluşan panel önerisinde de bulunabilirsiniz.

Panelde yer alacak bildiriler hakemler tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek olup panelin bütün olarak kabul edilmemesi durumunda da kabul edilen bildiriler kongre programında yer alabilecektir.

Paneldeki bildiriler de 200-300 kelime arasında Türkçe olmalıdır.

Times New Roman 12 punto 1,5 satır aralığı olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Bildiri özetinin sonuna eklenecek anahtar kelime sayısı 5’i geçmemelidir.

Başlık altına yazar ismi/isimleri, yazarın kurum, bölüm ve e-posta adresi bilgileri yazılmalıdır.

Bir panel en fazla 4 bildiriden oluşmalıdır.

 

NOT : Kongremiz 2023 Mart dönemi doçentlik şartlarını sağlamaktadır.

Back to top of page