page-header

Önemli Tarihler

Önemli tarihler:
Bildiri son gönderim tarihi: 30 Kasım 2023
Panel son gönderim tarihi: 30 Kasım 2023
Kabul edilen bildirilerin ilanı: 5 Aralık 2023
Kongre programının ilanı: 8 Aralık 2023
Kongre tarihi: 23-24 Aralık 2023
Back to top of page