page-header

Yayın Olanakları

Kongrede sunulan bildirilerden seçilen sınırlı sayıda çalışma hakem değerlendirmelerinin ardından TR dizin endeksinde taranan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde özel bir sayıda yayınlanacaktır.

Back to top of page