Kadın Kooperatifleri

Günümüzde Türkiye, toplumsal cinsiyet normlarının oldukça katı olduğu ve kadınların ekonomik güçlenmesinin yavaş yaşandığı bir ülkedir. Ülkemizde kadınların işgücü piyasasına katılımları ve istihdam oranları OECD ve AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında epeyce düşüktür. Son dönemde kadınların hem ekonomik hem de sosyal hayatta daha aktif olabilmelerini sağlayacak yöntemlerin en başında kadın kooperatifleri gelmektedir. Nitekim kadın kooperatiflerinin yaygınlaşması ve gelişebilmesi için kamu kurumları, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar ve STK’lar kadın kooperatiflerini hem maddi hem de teknik açıdan desteklemektedirler. Ancak desteklerle sayıları gün geçtikçe artan kadın kooperatiflerinin mevcut durumunu ortaya koyan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu alandaki bilgi eksikliği kadın kooperatiflerinin hem nicelik hem de nitelik açısından değerlendirilmesini zorlaştırmakta, kuruluş hedefleri ile faaliyetleri arasındaki ilişkinin analiz edilmesini engellemektedir. Bu açığın kapatılması ve desteklenmesi için İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı ‘kadın kooperatifleri’ teması altında, kadın istihdamı, kadın kooperatifleri, kooperatifçilik modeli, kadın güçlenmesi, kadın ve diplomasi, kadın kimliği, annelik, feminist metodoloji, kadın hareketi, erkeklik çalışmaları, kuir teori, kadına yönelik şiddet, iş ve aile hayatını uzlaştırma sorunsalı gibi konuları incelemek amacıyla sosyal bilimler alanındaki uzmanları ve araştırmacıları davet ediyor.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı, bir kurumsal gelenek başlatma gayretinin göstergesi olarak çağdaş toplumsal sorunları bütün boyutlarıyla ele alan, yaptıkları özgün araştırmaların bulgularını etkinlik kapsamında tartışacak, Türkiye’nin değerli sosyal bilimcilerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Kongre, aynı zamanda, önce küresel salgının sonra deprem felaketinin sekteye uğrattığı akademik etkileşimi artırmayı hedeflemekte ve güncel toplumsal sorunlar üzerine nitelikli tartışmalar yapılabilmesini kolaylaştırma amacını gütmektedir. Daha güzel ve umutlu bir yıl olmasını dilediğimiz 2024’e girerken, Türkiye’nin ve dünyanın toplumsal cinsiyet eşitliği çevresindeki sorunlarını tartışmak için 23-24 Aralık 2023’te, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nde bir araya gelelim. Günümüzde Türkiye, toplumsal cinsiyet normlarının oldukça olduğu ve kadınların ekonomik güçlenmesinin yavaş yaşandığı bir ülkedir. Ülkemizde kadınların işgücü piyasasına katılımları ve istihdam oranları OECD ve AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında epeyce düşüktür. Son dönemde kadınların hem ekonomik hem de sosyal hayatta daha aktif olabilmelerini sağlayacak yöntemlerin en başında kadın kooperatifleri gelmektedir. Nitekim kadın kooperatiflerinin yaygınlaşması ve gelişebilmesi için kamu kurumları, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar ve STK’lar kadın kooperatiflerini hem maddi hem de teknik açıdan desteklemektedirler. Ancak desteklerle sayıları gün geçtikçe artan kadın kooperatiflerinin mevcut durumunu ortaya koyan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu alandaki bilgi eksikliği kadın kooperatiflerinin hem nicelik hem de nitelik açısından değerlendirilmesini zorlaştırmakta, kuruluş hedefleri ile faaliyetleri arasındaki ilişkinin analiz edilmesini engellemektedir. Bu açığın kapatılması ve desteklenmesi için İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı ‘kadın kooperatifleri’ teması altında, kadın istihdamı, kadın kooperatifleri, kooperatifçilik modeli, kadın güçlenmesi, kadın kimliği, iş ve aile hayatını uzlaştırma sorunsalı, girişimcilik, kadın girişimcilik, sürdürülebilirlik, sosyal kalkınma gibi konuları incelemek amacıyla sosyal bilimler alanındaki uzmanları ve araştırmacıları davet ediyor.

NOT:  Kongremiz 2023 Mart dönemi doçentlik şartlarını sağlamaktadır.

Kongre Başkanı Nazlı Kazanoğlu

Back to top of page